strategie

Over competitie en strategie: Porter samengevat

Heb je behoefte aan een korte opfriscursus over het werk van Michael Porter? Dan kan ik je het boek ‘Michael Porter, de essentie van competitie en strategie’ geschreven voor Joan Magretta, van harte aanbevelen. In 240 pagina’s wordt de kern van Porters werk op een heldere manier samengevat. Van het vijfkrachten- en waardeketenmodel tot de 5 ingrediënten voor een goede strategie.

Zeker in deze economisch onzekere tijden is het formuleren van en vasthouden aan een goede strategie voor bedrijven en instellingen essentieel om een unieke positie in de markt te veroveren en behouden. Na lezing van dit boek weet je in ieder geval hoe je hiermee aan de slag kunt.

Retentie als marketingstrategie, deel 3: verbeteren en differentiëren dienstverlening

Zoals in de vorige posts geconstateerd zijn de dienst en de bijbehorende dienstverlening de belangrijkste aangrijpingspunten voor het vergroten van de loyaliteit en daarmee van een effectieve retentiestrategie. De dienstverlening kan bijvoorbeeld op basis van klanttevredenheidsonderzoek verbeterd worden. Of door activiteiten die klanten voorheen zelf uitvoerden – zoals voorraadbeheer – over te nemen. Naast deze meer generieke verbeteringen, is het ook mogelijk om per klantgroep de dienstverlening te differentiëren, bijvoorbeeld door goede klanten een hoogwaardiger dienstverlening te bieden dan minder goede. Continue reading

Ook social media strategisch inzetten

Recent heb ik deelgenomen aan een rondetafel discussie over communicatie georganiseerd door het zakenblad Rijnstreek Business. Een groot deel van de discussie ging over de vraag of social media inmiddels de hype voorbij is en wat het nut en de noodzaak van de inzet van social media is of kan zijn.  Kern van het verhaal is wat mij betreft dat social media geïntegreerd –  dus als onderdeel  van je totale communicatiestrategie – en planmatig –  dus doordacht – moet worden ingezet. Lees hier het uitgebreide verslag.