marketing

De psychologie van effectief overtuigen

In deze video worden de 6 beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini – wederkerigheid, schaarste, autoriteit, consistentie, sympathie en consensus – uitgelegd. Op basis van wetenschappelijk onderzoek toont hij eens te meer aan dat onze beslissingen  minder rationeel tot stand komen dan we graag doen geloven. Juist voor marketeers zijn deze principes interessant, want ze zijn eenvoudig en zonder meerkosten toe te passen en leiden tot een effectievere beïnvloeding en dus een beter resultaat.

Over competitie en strategie: Porter samengevat

Heb je behoefte aan een korte opfriscursus over het werk van Michael Porter? Dan kan ik je het boek ‘Michael Porter, de essentie van competitie en strategie’ geschreven voor Joan Magretta, van harte aanbevelen. In 240 pagina’s wordt de kern van Porters werk op een heldere manier samengevat. Van het vijfkrachten- en waardeketenmodel tot de 5 ingrediënten voor een goede strategie.

Zeker in deze economisch onzekere tijden is het formuleren van en vasthouden aan een goede strategie voor bedrijven en instellingen essentieel om een unieke positie in de markt te veroveren en behouden. Na lezing van dit boek weet je in ieder geval hoe je hiermee aan de slag kunt.

Hoe mensen beslissingen nemen…

Uit deze interessante TED Talk van Dan Ariely wordt eens te meer duidelijk dat mensen vaak toch niet zo rationeel te werk gaan als we denken of willen doen voorkomen bij het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen in het dagelijks leven, maar ook bij beslissingen van experts in een professionele setting. De consequenties van dit irrationele gedrag kunnen verstrekkende gevolgen hebben (zie het voorbeeld van de artsen). Voor de marketeer bevat deze presentatie echter ook een aantal interessante inzichten om het (irrationele) beslisproces in de gewenste richting te sturen. Zie onder andere de verschillen tussen een opt-in versus een opt-out en hoe de aangeboden alternatieven voor een abonnementen op The Economist het beslisproces sturen…..

MYM beschikbaar voor nieuwe opdracht

Per 1 januari – of desgewenst eerder – ben ik weer beschikbaar voor een nieuwe interim- of adviesopdracht.  Zelf geen actuele marketing- of communicatie-vraag, maar weet je een bedrijf dat mogelijk wel interim ondersteuning of advies kan gebruiken? Laat het mij dan ook weten; alle tips die leiden tot een opdracht kunnen een passende beloning tegemoet zien!