Author: Mark van IJzendoorn

Nieuwe opdrachtgever: Apollo Vredestein

Weer een mooie, nieuwe opdrachtgever voor MYM Marketing & Communicatie: Apollo Vredestein. Vanaf mei ben ik op het hoofdkantoor in Amsterdam aan de slag als regional internal communication manager Europe.

Apollo Vredestein is een Nederlandse bandenfabrikant. De productie vindt plaats in Enschede, het regionale hoofdkantoor voor Europa is gevestigd in Amsterdam. Apollo Vredestein ontwerpt en maakt   kwaliteitsbanden onder de merknamen Vredestein, Maloya en Apollo. Verkoop vindt plaats via een uitgebreid netwerk van verkoopkantoren in Europa. Het merk Vredestein is al meer dan 100 jaar oud en staat in de auto industrie bekend om zijn hoge kwaliteit banden. Vredestein produceert autobanden, banden voor landbouw- en industriele toepassingen en fietsbanden.

Apollo Vredestein is onderdeel van Apollo Tyres Ltd in India, een multinational met fabrieken en kantoren in landen als India, Zuid-Afrika en Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gurgaon, India.

Positioneren, inside-out of outside-in?

Bij het opbouwen van de positionering van je organisatie, product of dienst heb je altijd te maken met interne en externe ‘kaders’. Zo bepalen bijvoorbeeld interne factoren als de kerncompetenties van je medewerkers, je bedrijfscultuur en je huidige merkenstructuur het speelveld voor je positionering. Net zo goed als externe factoren als je doelgroep en concurrentie dat ook doen. Het positioneren van een merk is dus altijd een kwestie van de juiste afweging maken tussen interne en externe factoren.

Toch zal je bij het bepalen van de positionering van je merk een vertrekpunt moeten kiezen. Redeneer je voor het opbouwen van je positionering van ‘binnen naar buiten’ of van ‘buiten naar binnen’? Gegeven het doel van positioneren – het aantonen van de relevantie van je merk in het hoofd van je doelgroep – lijkt ‘van buiten naar binnen’ de juiste aanpak. Hoe voor de hand liggend dit in eerste instantie ook mag lijken; of dit de juiste aanpak is, hangt naar mijn mening voor een belangrijk gedeelte af van waarop je positionering betrekking heeft.

Gaat het om het positioneren van een product voor de consumentenmarkt – bijvoorbeeld een fastmover – dan ligt outside-in zeker voor de hand. Maar bij het positioneren van een dienst is dat een stuk minder evident. Sterker nog, ik zou bij het positioneren van een dienst kiezen voor inside-out. Belangrijkste reden hiervoor is de doorslaggevende rol van medewerkers bij de totstandkoming en waardering van de dienst. Het waarmaken van de belofte aan je klant, wordt bij een dienst grotendeels bepaald door de kerncompetenties, de waarden en normen en het gedrag van je medewerkers. In de praktijk worden te vaak mooie reclamepraatjes niet waargemaakt, klanten teleurgesteld en lopen merken ernstige schade op. De oneliner ‘Culture eats strategy for breakfast’ van Peter Drucker is ook hierop van toepassing.

Met de keuze voor een inside-out opbouw van je positionering, heb je de zekerheid dat je waar kunt maken wat je belooft. Dus dat je positionering in lijn is met de klantervaring en dat die ervaring weer bijdraagt aan (de bewijsvoering van) je merkbelofte.

Keerzijde van deze aanpak is de mogelijkheid dat je bestaande organisatie en cultuur je ambitie en ontwikkeling blokkeren. Bij het opstellen van je bedrijfsstrategie kan je hierop anticiperen, bijvoorbeeld door het formuleren van een goede visie en missie waarin de ambitie en ontwikkelrichting van je organisatie voor de komende jaren helder is vastgelegd.

Nieuwe opdrachtgever: Fysiologic Learnings

Fysiologic Learnings, onderdeel van Fysiologic ECG Services B.V., organiseert geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen op het gebied van hart- en vaatziekten, ECG-analyses, holtermonitoring en pacemakers. In samenwerking met Nieuwe Leidse ben ik aan de slag met de opzet van een nieuw marketingcommunicatieplan voor Fysiologic Learnings. Mooie uitdaging, weer veel zin in.

Nieuwe opdrachtgever: Cogas

Met ingang van april 2015 werk ik als interim teamleider communicatie bij Cogas. Ik heb weer veel zin om de komende maanden een bijdrage te leveren aan de communicatie van deze netbeheerder in het Oosten des lands.

Over Cogas:

Al meer dan 45 jaar verzorgt Cogas aanleg en onderhoud van netwerken in Oost Nederland. Op onze infrastructuren voor gas en elektriciteit zijn ruim 135.000 huishoudens aangesloten en via het glasvezelnetwerk bieden we 80.000 consumenten en bedrijven toegang tot radio, tv, internet en telecommunicatie. Daarnaast investeren wij ook in duurzame energievoorziening en bieden we de expertise van ons eigen meetbedrijf aan. We willen ons ontwikkelen van een netwerkbeheerder tot een verbinder. Een partij die mensen en organisaties bij elkaar brengt. Zodat we samen kunnen bouwen aan een duurzaam Twente waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.