De psychologie van effectief overtuigen

Posted on: 26 maart 2013, by :

In deze video worden de 6 beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini – wederkerigheid, schaarste, autoriteit, consistentie, sympathie en consensus – uitgelegd. Op basis van wetenschappelijk onderzoek toont hij eens te meer aan dat onze beslissingen  minder rationeel tot stand komen dan we graag doen geloven. Juist voor marketeers zijn deze principes interessant, want ze zijn eenvoudig en zonder meerkosten toe te passen en leiden tot een effectievere beïnvloeding en dus een beter resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *