Month: oktober 2011

Customer referral programma’s; effectief of niet?

Werken customer referral programma’s – programma’s waarbij bestaande klaCustomer referralnten actief worden ingezet bij en beloond voor, de werving van nieuwe klanten –  eigenlijk wel? Of wegen de voordelen toch niet op tegen vaak genoemde nadelen zoals misbruik, bijvoorbeeld door klanten die oninteressante prospects aandragen alleen maar om de beloning die het programma ze in het vooruitzicht stelt, in de wacht te slepen? En als de voordelen tegen de eventuele nadelen opwegen, zijn dit soort programma’s dan winstgevender dan andere, traditionele klantacquisitie programma’s? Continue reading

Video Landscapes volume 2: gewoon mooi

In his latest work, “Landscapes Volume Two,” the Arizona photographer  Dustin Farrell has elevated the artform to the highest level, using motion control and HDR (High Dynamic Range) techniques to reveal an unseen world of landscapes in Arizona and Utah, where space takes on a different meaning when he’s altered time. It’s set to the music of John Murphy’s “Sunshine (Adagio In D Minor).”

httpvh://youtu.be/Lks1XuFC4x0