Month: augustus 2011

Vertrouwen als managementprincipe

Vertrouwen als managementprincipeRecent las ik het artikel ‘Bouwen aan vertrouwen‘ van Jan Kuipers in MT Rendement. Een goed artikel over de vraag op welke manier je als manager ‘in het leven staat’. De auteur betoogt daarin dat een van de belangrijkste taken van de moderne manager is om medewerkers in beweging te krijgen (en te houden) in de richting van het gewenste doel. Daarbij kan bewust gekozen worden om te opereren vanuit vertrouwen of vanuit wantrouwen. Kortom: ga je er als manager van uit dat medewerkers heel goed in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen? Of hou je de touwtjes strak in handen en oefen je tot achter de komma controle uit? Wat mij betreft is die keuze eenvoudig: ga maar na welke van die twee jezelf het meeste motiveert!

Inzet social media bij BtB verkoop

De discussie rond de inzet van social media binnen BtB concentreert zich – gelukkig – als weer een tijdje op de (strategische) toepassing ervan. Discussies over de vraag wat social media nu precies zijn, of het om een hype gaat en of bedrijven in een BtB omgeving iets met social media zouden moeten, zijn inmiddels naar de achtergrond verdwenen. Continue reading