Leiders in cultuurverandering

Posted on: 24 januari 2011, by :

Hoe komt het dat veel strategiewijzigingen – zoals programma’s voor klantgerichter werken of aanpassing van het salesbeleid – uiteindelijk toch niet het beoogde resultaat hebben? Volgens mij om dezelfde redenen als waarom er van goede voornemens al snel na het begin van het nieuwe jaar weinig over is: het veranderen van de onderliggende normen en waarden, de daarop gebaseerde houding en het daaruit voortvloeiende gedrag zijn in de praktijk weerbarstiger dan op papier. Voor organisatieverandering betekent dit dat zonder de onderliggende aanpassing van de cultuur, geen blijvende strategische verandering mogelijk is. Om die reden ben ik erg benieuwd naar het laatste boek van Jaap Boonstra, ‘Leiders in cultuurverandering’ dat ingaat op deze materie. Inzichten in veranderingsstrategieën, verschillende interventies en 16 cases van Nederlandse bedrijven die aantoonbaar succesvol zijn gebleken in strategische vernieuwing. Interessante materie, binnenkort meer hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *