Month: januari 2011

Leiders in cultuurverandering

Hoe komt het dat veel strategiewijzigingen – zoals programma’s voor klantgerichter werken of aanpassing van het salesbeleid – uiteindelijk toch niet het beoogde resultaat hebben? Volgens mij om dezelfde redenen als waarom er van goede voornemens al snel na het begin van het nieuwe jaar weinig over is: het veranderen van de onderliggende normen en waarden, de daarop gebaseerde houding en het daaruit voortvloeiende gedrag zijn in de praktijk weerbarstiger dan op papier. Continue reading